// Legislatie // Codul fiscal cu Norme de aplicare ...

Codul fiscal cu Norme de aplicare si Codul de procedura fiscala cu Norme de aplicare - Culegere de acte normative
Codul fiscal cu Norme de aplicare si Codul de procedura fiscala cu Norme de aplicare
Culegere de acte normative

Editura:Meteor Publishing

Pret intreg: 33.70 RON
Pret pe site: 30.3 RON (TVA inclus)Adauga in cos - In Stoc


Descriere carte:

 

   La articolul 152, alineatele (1), (2) ºi (5)-(7) se modificã, intrã în vigoare la 1 iulie 2012 ºi vor avea urmãtorul cuprins:

 

    (1) Persoana impozabilã stabilitã în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cãrei cifrã de afaceri anualã, declaratã sau realizatã, este inferioarã plafonului de 65.000 euro, al cãrui echivalent în lei se stabileºte la cursul de schimb comunicat de Banca Naþionalã a României la data aderãrii ºi se rotunjeºte la urmãtoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxa pe valoarea adãugatã, denumitã în continuare regim special de scutire, pentru operaþiunile prevãzute la art. 126 alin. (1), cu excepþia livrãrilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

    (2) Cifra de afaceri care serveºte drept referinþã pentru aplicarea alin. (1) este constituitã din valoarea totalã, exclusiv taxa, în situaþia persoanelor impozabile care solicitã scoaterea din evidenþa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrãrilor de bunuri ºi a prestãrilor de servicii efectuate de persoana impozabilã în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupã caz, care ar fi taxabile dacã nu ar fi desfãºurate de o micã întreprindere, a operaþiunilor rezultate din activitãþi economice pentru care locul livrãrii/prestãrii se considerã ca fiind în strãinãtate, dacã taxa ar fi deductibilã, în cazul în care aceste operaþiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operaþiunilor scutite cu drept de deducere ºi a celor scutite fãrã drept de deducere, prevãzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) ºi f), dacã acestea nu sunt accesorii activitãþii principale, cu excepþia urmãtoarelor:

a) livrãrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilã;

            b) livrãrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).


De acelasi autor:


Colectie: Legislatie

ISBN: 978-606-93177-8-5

Format: 16,5 x 23,5

Nr. pagini: 872

An aparitie: 2012

Cine a cumparat aceasta carte a mai cumparat:

Go Back
 .: Cosul meu
shopping_cart

Aveti 0 carti in cos, in valoare de 0 RON.

 .: Newsletter

Oferta Biblioteca

PARTENERI

Facebook Twitter LinkedIn